-
Name Level Rarity Type Min Sale Offer Max Buy Offer Supply Demand Margin Action
Berserker's Apprentice Gloves 65 Common Armor // Gloves 10 s 75 c  30 c  388 483 8 s 83 c 
Berserker's Apprentice Gloves 70 Common Armor // Gloves 4 s 95 c  32 c  52 606 3 s 88 c 
Berserker's Apprentice Gloves 75 Common Armor // Gloves 52 s 25 c  46 c  30 370 43 s 95 c 
Berserker's Apprentice Gloves 80 Common Armor // Gloves 1 s 38 c  38 c  243 2965 79 c 
Berserker's Apprentice Pants 80 Rare Armor // Leggings 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Apprentice Pants 64 Common Armor // Leggings 94 c  55 c  89 1204 24 c 
Berserker's Apprentice Pants 72 Common Armor // Leggings 1 s 8 c  50 c  331 235 41 c 
Berserker's Apprentice Pants 76 Common Armor // Leggings 64 c  53 c  1752 0 1 c 
Berserker's Apprentice Pants 68 Common Armor // Leggings 88 c  48 c  141 1150 26 c 
Berserker's Apprentice Pants 80 Common Armor // Leggings 78 c  56 c  1568 0 10 c 
Berserker's Apprentice Pants 62 Common Armor // Leggings 3 s 20 c  89 c  98 1700 1 s 83 c 
Berserker's Apprentice Pants 66 Common Armor // Leggings 98 c  51 c  415 0 32 c 
Berserker's Apprentice Pants 70 Common Armor // Leggings 82 c  50 c  628 0 19 c 
Berserker's Apprentice Pants 74 Common Armor // Leggings 71 c  51 c  618 0 9 c 
Berserker's Apprentice Pants 78 Common Armor // Leggings 70 c  53 c  1684 0 6 c 
Berserker's Apprentice Pants 65 Common Armor // Leggings 12 s 80 c  46 c  81 15 10 s 42 c 
Berserker's Apprentice Pants 70 Common Armor // Leggings 7 s 50 c  57 c  74 41 5 s 80 c 
Berserker's Apprentice Pants 75 Common Armor // Leggings 8 s 50 c  56 c  61 600 6 s 66 c 
Berserker's Apprentice Pants 80 Common Armor // Leggings 3 s 35 c  59 c  463 3527 2 s 25 c 
Berserker's Apprentice Shoes 80 Rare Armor // Boots 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Apprentice Shoes 64 Common Armor // Boots 1 g 1 s 5 c  79 c  33 0 85 s 10 c 
Berserker's Apprentice Shoes 72 Common Armor // Boots 2 s 73 c  41 c  109 0 1 s 91 c 
Berserker's Apprentice Shoes 76 Common Armor // Boots 85 c  38 c  2798 0 34 c 
Berserker's Apprentice Shoes 68 Common Armor // Boots 79 c  35 c  137 92 32 c 
Berserker's Apprentice Shoes 80 Common Armor // Boots 1 s 4 c  39 c  3246 377 49 c 
Berserker's Apprentice Shoes 62 Common Armor // Boots 1 s 48 c  48 c  89 3539 77 c 
Berserker's Apprentice Shoes 66 Common Armor // Boots 98 c  29 c  58 3 54 c 
Berserker's Apprentice Shoes 70 Common Armor // Boots 95 c  42 c  105 2286 38 c 
Berserker's Apprentice Shoes 74 Common Armor // Boots 76 c  41 c  296 0 23 c 
Berserker's Apprentice Shoes 78 Common Armor // Boots 70 c  38 c  6411 0 21 c 
Berserker's Apprentice Shoes 65 Common Armor // Boots 99 s 85 c  3 s 6 c  48 207 81 s 81 c 
Berserker's Apprentice Shoes 70 Common Armor // Boots 7 s 51 c  31 c  75 23 6 s 7 c 
Berserker's Apprentice Shoes 75 Common Armor // Boots 5 s 78 c  46 c  75 102 4 s 45 c 
Berserker's Apprentice Shoes 80 Common Armor // Boots 2 s  35 c  406 675 1 s 35 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 80 Rare Armor // Shoulders 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Apprentice Shoulders 64 Common Armor // Shoulders 85 c  36 c  143 8 36 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 72 Common Armor // Shoulders 84 c  58 c  166 203 13 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 76 Common Armor // Shoulders 65 c  42 c  2368 0 13 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 68 Common Armor // Shoulders 10 s  38 c  54 0 8 s 12 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 80 Common Armor // Shoulders 63 c  44 c  1765 0 9 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 62 Common Armor // Shoulders 4 s 30 c  36 c  198 195 3 s 29 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 66 Common Armor // Shoulders 96 c  37 c  225 0 44 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 70 Common Armor // Shoulders 1 s 49 c  41 c  168 0 85 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 74 Common Armor // Shoulders 70 c  40 c  142 63 19 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 78 Common Armor // Shoulders 85 c  43 c  1358 0 29 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 65 Common Armor // Shoulders 2 s 81 c  37 c  196 0 2 s 1 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 70 Common Armor // Shoulders 6 s 82 c  42 c  88 0 5 s 37 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 75 Common Armor // Shoulders 9 s  41 c  417 64 7 s 24 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 80 Common Armor // Shoulders 1 s 38 c  38 c  267 1 79 c 
Berserker's Archon Boots 60 Rare Armor // Boots 0 c   0 c   0 0 0 c