-
Name Level Rarity Type Min Sale Offer Max Buy Offer Supply Demand Margin Action
Berserker's Apprentice Gloves 65 Common Armor // Gloves 10 s 75 c  31 c  389 485 8 s 82 c 
Berserker's Apprentice Gloves 70 Common Armor // Gloves 4 s 94 c  32 c  53 608 3 s 87 c 
Berserker's Apprentice Gloves 75 Common Armor // Gloves 52 s 25 c  45 c  30 350 43 s 96 c 
Berserker's Apprentice Gloves 80 Common Armor // Gloves 3 s 18 c  38 c  249 3002 2 s 32 c 
Berserker's Apprentice Pants 80 Rare Armor // Leggings 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Apprentice Pants 64 Common Armor // Leggings 1 s 16 c  54 c  83 1200 44 c 
Berserker's Apprentice Pants 72 Common Armor // Leggings 1 s 28 c  50 c  324 427 58 c 
Berserker's Apprentice Pants 76 Common Armor // Leggings 76 c  53 c  1053 257 11 c 
Berserker's Apprentice Pants 68 Common Armor // Leggings 1 s 8 c  50 c  129 1316 41 c 
Berserker's Apprentice Pants 80 Common Armor // Leggings 81 c  57 c  1345 657 11 c 
Berserker's Apprentice Pants 62 Common Armor // Leggings 1 s 70 c  88 c  80 1269 56 c 
Berserker's Apprentice Pants 66 Common Armor // Leggings 1 s 3 c  51 c  316 0 36 c 
Berserker's Apprentice Pants 70 Common Armor // Leggings 1 s 21 c  50 c  555 0 52 c 
Berserker's Apprentice Pants 74 Common Armor // Leggings 93 c  51 c  547 0 28 c 
Berserker's Apprentice Pants 78 Common Armor // Leggings 75 c  53 c  1401 262 10 c 
Berserker's Apprentice Pants 65 Common Armor // Leggings 12 s 80 c  46 c  88 18 10 s 42 c 
Berserker's Apprentice Pants 70 Common Armor // Leggings 7 s 49 c  56 c  75 40 5 s 80 c 
Berserker's Apprentice Pants 75 Common Armor // Leggings 6 s 50 c  56 c  71 607 4 s 96 c 
Berserker's Apprentice Pants 80 Common Armor // Leggings 3 s 36 c  59 c  475 3560 2 s 26 c 
Berserker's Apprentice Shoes 80 Rare Armor // Boots 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Apprentice Shoes 64 Common Armor // Boots 97 c  79 c  122 0 3 c 
Berserker's Apprentice Shoes 72 Common Armor // Boots 1 s 19 c  41 c  115 24 60 c 
Berserker's Apprentice Shoes 76 Common Armor // Boots 69 c  42 c  2307 645 16 c 
Berserker's Apprentice Shoes 68 Common Armor // Boots 92 c  35 c  126 200 43 c 
Berserker's Apprentice Shoes 80 Common Armor // Boots 67 c  40 c  2073 658 16 c 
Berserker's Apprentice Shoes 62 Common Armor // Boots 1 s 46 c  47 c  78 3392 77 c 
Berserker's Apprentice Shoes 66 Common Armor // Boots 3 s 52 c  29 c  71 3 2 s 70 c 
Berserker's Apprentice Shoes 70 Common Armor // Boots 1 s 1 c  42 c  93 2472 43 c 
Berserker's Apprentice Shoes 74 Common Armor // Boots 99 c  41 c  131 0 43 c 
Berserker's Apprentice Shoes 78 Common Armor // Boots 68 c  40 c  5884 463 17 c 
Berserker's Apprentice Shoes 65 Common Armor // Boots 70 s  3 s  48 198 56 s 50 c 
Berserker's Apprentice Shoes 70 Common Armor // Boots 5 s 31 c  31 c  75 23 4 s 20 c 
Berserker's Apprentice Shoes 75 Common Armor // Boots 4 s 75 c  46 c  84 111 3 s 57 c 
Berserker's Apprentice Shoes 80 Common Armor // Boots 1 s 99 c  35 c  452 675 1 s 34 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 80 Rare Armor // Shoulders 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Apprentice Shoulders 64 Common Armor // Shoulders 89 c  38 c  200 422 37 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 72 Common Armor // Shoulders 1 s  58 c  161 242 27 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 76 Common Armor // Shoulders 72 c  42 c  2255 537 19 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 68 Common Armor // Shoulders 97 c  38 c  192 238 44 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 80 Common Armor // Shoulders 76 c  44 c  1288 591 20 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 62 Common Armor // Shoulders 2 s 29 c  37 c  183 383 1 s 57 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 66 Common Armor // Shoulders 78 c  38 c  196 384 28 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 70 Common Armor // Shoulders 84 c  41 c  375 0 30 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 74 Common Armor // Shoulders 72 c  43 c  452 231 18 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 78 Common Armor // Shoulders 72 c  47 c  926 519 14 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 65 Common Armor // Shoulders 2 s 81 c  37 c  195 0 2 s 1 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 70 Common Armor // Shoulders 6 s 85 c  42 c  85 4 5 s 40 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 75 Common Armor // Shoulders 9 s  41 c  419 64 7 s 24 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 80 Common Armor // Shoulders 2 s  38 c  262 1 1 s 32 c 
Berserker's Archon Boots 60 Rare Armor // Boots 0 c   0 c   0 0 0 c