-
Name Level Rarity Type Min Sale Offer Max Buy Offer Supply Demand Margin Action
Honed Privateer Pants 35 Rare Armor // Leggings 0 c   0 c   0 0 0 c  
Honed Privateer Pants of Divinity 40 Masterwork Armor // Leggings 4 s 10 c  2 s 69 c  459 674 79 c 
Honed Privateer Pants of Mercy 52 Masterwork Armor // Leggings 6 s 71 c  5 s 10 c  295 572 60 c 
Honed Privateer Pants of the Dolyak 46 Masterwork Armor // Leggings 4 s 94 c  1 s 96 c  205 493 2 s 23 c 
Honed Privateer Pants of Vampirism 58 Masterwork Armor // Leggings 6 s 99 c  5 s 25 c  139 1414 69 c 
Honed Reinforced Scale Legs 35 Rare Armor // Leggings 0 c   0 c   0 0 0 c  
Honed Reinforced Scale Legs of Scavenging 58 Masterwork Armor // Leggings 2 s 98 c  2 s 50 c  276 64 3 c 
Honed Reinforced Scale Legs of the Afflicted 40 Masterwork Armor // Leggings 9 s 41 c  2 s 15 c  413 425 5 s 84 c 
Honed Reinforced Scale Legs of the Lich 46 Masterwork Armor // Leggings 2 s 80 c  2 s 1 c  185 316 37 c 
Honed Reinforced Scale Legs of Vampirism 52 Masterwork Armor // Leggings 2 s 81 c  2 s  503 373 38 c 
Honed Rogue Pants of Vampirism 55 Rare Armor // Leggings 20 s 54 c  8 s 55 c  59 273 8 s 90 c 
Honed Scale Legs 30 Fine Armor // Leggings 66 s 36 c  16 s 64 c  395 234 39 s 76 c 
Honed Scale Legs 35 Masterwork Armor // Leggings 90 s 60 c  14 s 60 c  184 351 62 s 41 c 
Honed Splint Legs 45 Fine Armor // Leggings 39 s 4 c  10 s 1 c  331 602 23 s 17 c 
Honed Splint Legs 50 Masterwork Armor // Leggings 86 s 89 c  26 s 3 c  120 362 47 s 82 c 
Honed Studded Pants 23 Fine Armor // Leggings 5 s 93 c  3 s 81 c  194 978 1 s 23 c 
Honed Studded Pants 28 Fine Armor // Leggings 3 s 97 c  2 s 62 c  197 924 75 c 
Honed Student Leggings 30 Fine Armor // Leggings 34 s 33 c  22 s 20 c  182 120 6 s 98 c 
Honed Student Leggings 35 Masterwork Armor // Leggings 34 s 65 c  10 s 1 c  299 243 19 s 44 c 
Honed Swindler Pants 43 Fine Armor // Leggings 4 s 50 c  1 s 33 c  109 645 2 s 49 c 
Honed Swindler Pants 48 Fine Armor // Leggings 5 s  2 s 21 c  128 875 2 s 4 c 
Honed Swindler Pants 53 Fine Armor // Leggings 6 s 5 c  5 s 90 c  263 334 0 c  
Honed Swindler Pants 58 Fine Armor // Leggings 4 s 20 c  2 s 47 c  361 899 1 s 10 c 
Honed Swindler Pants 33 Fine Armor // Leggings 2 s 69 c  1 s  158 760 1 s 28 c 
Honed Swindler Pants 38 Fine Armor // Leggings 2 s 79 c  1 s 6 c  137 728 1 s 31 c 
Honed Warband Tassets 35 Rare Armor // Leggings 0 c   0 c   0 0 0 c  
Honed Worn Chain Legs 23 Fine Armor // Leggings 6 s 94 c  91 c  767 318 4 s 98 c 
Honed Worn Chain Legs 28 Fine Armor // Leggings 5 s 5 c  1 s 55 c  340 993 2 s 74 c 
Honed Worn Scale Legs 33 Fine Armor // Leggings 4 s 90 c  1 s 79 c  134 779 2 s 37 c 
Honed Worn Scale Legs 38 Fine Armor // Leggings 2 s 84 c  1 s 93 c  142 448 48 c 
Honed Worn Scale Legs 43 Fine Armor // Leggings 3 s 23 c  1 s 55 c  228 717 1 s 19 c 
Honed Worn Scale Legs 48 Fine Armor // Leggings 3 s 38 c  2 s  103 879 87 c 
Honed Worn Scale Legs 53 Fine Armor // Leggings 2 s 68 c  98 c  125 651 1 s 29 c 
Honed Worn Scale Legs 58 Fine Armor // Leggings 2 s 60 c  1 s 10 c  356 334 1 s 11 c 
Hunter's Acolyte Pants 40 Fine Armor // Leggings 32 s 19 c  1 s 42 c  227 449 25 s 94 c 
Hunter's Acolyte Pants 50 Masterwork Armor // Leggings 45 s 85 c  3 s 77 c  88 531 35 s 20 c 
Hunter's Gladiator Legplates 35 Rare Armor // Leggings 1 g 38 s 80 c  30 s 14 c  116 608 87 s 84 c 
Hunter's Gladiator Legplates 50 Rare Armor // Leggings 2 g 13 s 30 c  51 s 80 c  210 137 1 g 29 s 50 c 
Hunter's Leather Pants 40 Fine Armor // Leggings 46 s 14 c  9 s 69 c  207 284 29 s 52 c 
Hunter's Leather Pants 50 Masterwork Armor // Leggings 99 s 93 c  23 s 58 c  269 71 61 s 36 c 
Hunter's Masquerade Leggings 50 Rare Armor // Leggings 2 g 7 s 39 c  31 s 83 c  156 125 1 g 44 s 45 c 
Hunter's Masquerade Leggings 35 Rare Armor // Leggings 1 g 29 s 89 c  41 s 67 c  121 17 68 s 73 c 
Hunter's Noble Pants 35 Rare Armor // Leggings 1 g 49 s 92 c  23 s 37 c  100 153 1 g 4 s 6 c 
Hunter's Noble Pants 50 Rare Armor // Leggings 2 g 6 s 43 c  65 s 57 c  105 113 1 g 9 s 89 c 
Hunter's Outlaw Pants 25 Fine Armor // Leggings 63 s 40 c  12 s 65 c  163 571 41 s 24 c 
Hunter's Outlaw Pants 35 Masterwork Armor // Leggings 66 s 95 c  12 s 77 c  122 292 44 s 13 c 
Hunter's Scale Legs 25 Fine Armor // Leggings 65 s 80 c  19 s 96 c  404 179 35 s 97 c 
Hunter's Scale Legs 35 Masterwork Armor // Leggings 67 s 59 c  15 s 60 c  282 324 41 s 85 c 
Hunter's Splint Legs 40 Fine Armor // Leggings 38 s 51 c  7 s 59 c  527 1039 25 s 14 c 
Hunter's Splint Legs 50 Masterwork Armor // Leggings 49 s 19 c  16 s 35 c  221 89 25 s 46 c