-
Name Level Rarity Type Min Sale Offer Max Buy Offer Supply Demand Margin Action
Honed Privateer Pants 35 Rare Armor // Leggings 0 c   0 c   0 0 0 c  
Honed Privateer Pants of Divinity 40 Masterwork Armor // Leggings 6 s 59 c  2 s 71 c  348 779 2 s 89 c 
Honed Privateer Pants of Mercy 52 Masterwork Armor // Leggings 7 s 2 c  5 s 30 c  239 591 66 c 
Honed Privateer Pants of the Dolyak 46 Masterwork Armor // Leggings 4 s 98 c  4 s 45 c  172 294 0 c  
Honed Privateer Pants of Vampirism 58 Masterwork Armor // Leggings 6 s 86 c  5 s 25 c  140 1424 58 c 
Honed Reinforced Scale Legs 35 Rare Armor // Leggings 0 c   0 c   0 0 0 c  
Honed Reinforced Scale Legs of Scavenging 58 Masterwork Armor // Leggings 2 s 59 c  1 s 76 c  327 0 44 c 
Honed Reinforced Scale Legs of the Afflicted 40 Masterwork Armor // Leggings 14 s 37 c  2 s 6 c  425 476 10 s 15 c 
Honed Reinforced Scale Legs of the Lich 46 Masterwork Armor // Leggings 2 s 98 c  1 s 98 c  173 269 55 c 
Honed Reinforced Scale Legs of Vampirism 52 Masterwork Armor // Leggings 2 s 61 c  1 s 89 c  521 385 32 c 
Honed Rogue Pants of Vampirism 55 Rare Armor // Leggings 23 s 96 c  8 s 51 c  113 218 11 s 85 c 
Honed Scale Legs 30 Fine Armor // Leggings 60 s 84 c  17 s 94 c  488 256 33 s 77 c 
Honed Scale Legs 35 Masterwork Armor // Leggings 95 s 79 c  21 s 14 c  250 384 60 s 28 c 
Honed Splint Legs 45 Fine Armor // Leggings 31 s 48 c  5 s 18 c  382 799 21 s 57 c 
Honed Splint Legs 50 Masterwork Armor // Leggings 99 s 75 c  28 s 4 c  242 488 56 s 74 c 
Honed Studded Pants 23 Fine Armor // Leggings 5 s 73 c  3 s 92 c  208 987 95 c 
Honed Studded Pants 28 Fine Armor // Leggings 3 s 49 c  2 s 59 c  210 874 37 c 
Honed Student Leggings 30 Fine Armor // Leggings 28 s 82 c  17 s 23 c  212 106 7 s 26 c 
Honed Student Leggings 35 Masterwork Armor // Leggings 33 s 69 c  9 s  302 273 19 s 63 c 
Honed Swindler Pants 43 Fine Armor // Leggings 3 s 19 c  1 s 29 c  124 717 1 s 42 c 
Honed Swindler Pants 48 Fine Armor // Leggings 4 s 46 c  2 s 58 c  129 684 1 s 21 c 
Honed Swindler Pants 53 Fine Armor // Leggings 6 s 61 c  5 s 81 c  189 293 0 c  
Honed Swindler Pants 58 Fine Armor // Leggings 3 s 95 c  2 s 49 c  379 760 86 c 
Honed Swindler Pants 33 Fine Armor // Leggings 2 s  1 s 10 c  165 1048 60 c 
Honed Swindler Pants 38 Fine Armor // Leggings 2 s 38 c  1 s 28 c  136 611 74 c 
Honed Warband Tassets 35 Rare Armor // Leggings 0 c   0 c   0 0 0 c  
Honed Worn Chain Legs 23 Fine Armor // Leggings 6 s 98 c  99 c  737 530 4 s 94 c 
Honed Worn Chain Legs 28 Fine Armor // Leggings 6 s 64 c  1 s 74 c  364 949 3 s 90 c 
Honed Worn Scale Legs 33 Fine Armor // Leggings 2 s  1 s 93 c  155 870 0 c  
Honed Worn Scale Legs 38 Fine Armor // Leggings 2 s 58 c  2 s 1 c  152 382 18 c 
Honed Worn Scale Legs 43 Fine Armor // Leggings 2 s 31 c  1 s 72 c  244 684 24 c 
Honed Worn Scale Legs 48 Fine Armor // Leggings 2 s 11 c  1 s 95 c  117 660 0 c  
Honed Worn Scale Legs 53 Fine Armor // Leggings 2 s 80 c  1 s 9 c  107 206 1 s 29 c 
Honed Worn Scale Legs 58 Fine Armor // Leggings 2 s 28 c  1 s 6 c  383 358 87 c 
Hunter's Acolyte Pants 40 Fine Armor // Leggings 21 s 40 c  1 s 41 c  204 381 16 s 78 c 
Hunter's Acolyte Pants 50 Masterwork Armor // Leggings 69 s 99 c  7 s 89 c  312 639 51 s 60 c 
Hunter's Gladiator Legplates 35 Rare Armor // Leggings 1 g 11 s 90 c  30 s 72 c  139 613 64 s 39 c 
Hunter's Gladiator Legplates 50 Rare Armor // Leggings 1 g 74 s 43 c  56 s 62 c  217 151 91 s 64 c 
Hunter's Leather Pants 40 Fine Armor // Leggings 49 s 43 c  9 s 71 c  191 259 32 s 30 c 
Hunter's Leather Pants 50 Masterwork Armor // Leggings 1 g 5 s 66 c  6 s 1 c  288 82 83 s 80 c 
Hunter's Masquerade Leggings 50 Rare Armor // Leggings 1 g 36 s 46 c  32 s 98 c  259 151 83 s 1 c 
Hunter's Masquerade Leggings 35 Rare Armor // Leggings 1 g 10 s 98 c  41 s 72 c  132 21 52 s 61 c 
Hunter's Noble Pants 35 Rare Armor // Leggings 1 g 8 s 98 c  24 s 16 c  180 215 68 s 47 c 
Hunter's Noble Pants 50 Rare Armor // Leggings 1 g 37 s 34 c  56 s 39 c  138 59 60 s 34 c 
Hunter's Outlaw Pants 25 Fine Armor // Leggings 14 s 59 c  14 s 58 c  331 670 0 c  
Hunter's Outlaw Pants 35 Masterwork Armor // Leggings 64 s 59 c  12 s 84 c  166 263 42 s 6 c 
Hunter's Scale Legs 25 Fine Armor // Leggings 59 s 96 c  20 s 4 c  502 213 30 s 92 c 
Hunter's Scale Legs 35 Masterwork Armor // Leggings 66 s 7 c  15 s 49 c  315 312 40 s 66 c 
Hunter's Splint Legs 40 Fine Armor // Leggings 32 s 20 c  8 s 30 c  561 1287 19 s 7 c 
Hunter's Splint Legs 50 Masterwork Armor // Leggings 60 s  16 s 47 c  207 106 34 s 53 c