-
Name Level Rarity Type Min Sale Offer Max Buy Offer Supply Demand Margin Action
Berserker's Exalted Gloves 80 Exotic Armor // Gloves 8 g 4 s 89 c  6 g 2 c  188 138 84 s 13 c 
Berserker's Feathered Gloves 75 Fine Armor // Gloves 2 s 35 c  91 c  535 0 1 s 8 c 
Berserker's Feathered Gloves 80 Masterwork Armor // Gloves 3 s 8 c  1 s 40 c  281 152 1 s 21 c 
Berserker's Gladiator Gauntlets 65 Rare Armor // Gloves 2 g 90 s 70 c  94 s 36 c  104 58 1 g 52 s 73 c 
Berserker's Gladiator Gauntlets 80 Rare Armor // Gloves 65 s 22 c  36 s 71 c  491 137 18 s 72 c 
Berserker's Heavy Plate Gauntlets 80 Exotic Armor // Gloves 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Legion Fists 60 Rare Armor // Gloves 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Magus Gloves 80 Rare Armor // Gloves 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Masquerade Gloves 65 Rare Armor // Gloves 1 g 98 s 2 c  1 g 42 s 16 c  135 104 26 s 15 c 
Berserker's Masquerade Gloves 80 Rare Armor // Gloves 64 s 90 c  21 s 10 c  250 381 34 s 6 c 
Berserker's Mist Walker Gloves 80 Exotic Armor // Gloves 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Noble Gloves 65 Rare Armor // Gloves 2 g 13 s 95 c  80 s 40 c  161 154 1 g 1 s 45 c 
Berserker's Noble Gloves 80 Rare Armor // Gloves 94 s 9 c  31 s 37 c  178 419 48 s 60 c 
Berserker's Privateer Gloves 61 Fine Armor // Gloves 4 s 70 c  77 c  178 997 3 s 22 c 
Berserker's Privateer Gloves 66 Fine Armor // Gloves 1 s 30 c  67 c  342 381 43 c 
Berserker's Privateer Gloves 71 Fine Armor // Gloves 1 s 87 c  99 c  369 90 59 c 
Berserker's Privateer Gloves 76 Fine Armor // Gloves 1 s 27 c  1 s 26 c  1339 1437 0 c  
Berserker's Privateer Gloves 80 Fine Armor // Gloves 1 s 63 c  1 s 61 c  1360 1154 0 c  
Berserker's Privateer Gloves 80 Rare Armor // Gloves 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Privateer Gloves 70 Rare Armor // Gloves 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Privateer Gloves 80 Rare Armor // Gloves 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Privateer Gloves of Lyssa 68 Masterwork Armor // Gloves 10 s  1 s 35 c  415 258 7 s 15 c 
Berserker's Privateer Gloves of Scavenging 62 Masterwork Armor // Gloves 7 s  1 s 99 c  1006 279 3 s 96 c 
Berserker's Privateer Gloves of the Dolyak 74 Masterwork Armor // Gloves 2 s 25 c  1 s 30 c  156 91 61 c 
Berserker's Privateer Gloves of the Eagle 80 Masterwork Armor // Gloves 1 s 76 c  1 s 52 c  1362 828 0 c  
Berserker's Prowler Gloves 75 Fine Armor // Gloves 2 s 84 c  1 s 79 c  221 261 62 c 
Berserker's Prowler Gloves 80 Masterwork Armor // Gloves 3 s 51 c  1 s 65 c  364 345 1 s 33 c 
Berserker's Rascal Gloves 60 Fine Armor // Gloves 3 s 1 c  1 s 50 c  532 287 1 s 5 c 
Berserker's Rascal Gloves 65 Masterwork Armor // Gloves 19 s 70 c  5 s 70 c  256 544 11 s 4 c 
Berserker's Rawhide Bracers 72 Common Armor // Gloves 1 s 93 c  1 s 27 c  126 353 37 c 
Berserker's Rawhide Bracers 76 Common Armor // Gloves 1 s 33 c  91 c  859 1714 22 c 
Berserker's Rawhide Bracers 68 Common Armor // Gloves 1 s 53 c  67 c  115 307 63 c 
Berserker's Rawhide Bracers 80 Common Armor // Gloves 1 s 29 c  91 c  1304 1570 18 c 
Berserker's Rawhide Bracers 65 Common Armor // Gloves 7 s 86 c  1 s 1 c  173 688 5 s 67 c 
Berserker's Rawhide Bracers 70 Common Armor // Gloves 7 s 90 c  37 c  90 321 6 s 34 c 
Berserker's Rawhide Bracers 62 Common Armor // Gloves 2 s  1 s 60 c  56 423 10 c 
Berserker's Rawhide Bracers 66 Common Armor // Gloves 1 s 33 c  81 c  201 739 32 c 
Berserker's Rawhide Bracers 70 Common Armor // Gloves 1 s 79 c  41 c  226 211 1 s 11 c 
Berserker's Rawhide Bracers 74 Common Armor // Gloves 1 s 24 c  75 c  204 176 30 c 
Berserker's Rawhide Bracers 78 Common Armor // Gloves 1 s 35 c  91 c  2623 1928 23 c 
Berserker's Rawhide Bracers 75 Common Armor // Gloves 7 s 25 c  54 c  41 200 5 s 62 c 
Berserker's Rawhide Bracers 80 Common Armor // Gloves 2 s 70 c  72 c  995 679 1 s 57 c 
Berserker's Rawhide Bracers 64 Common Armor // Gloves 1 s 35 c  59 c  122 975 55 c 
Berserker's Reinforced Scale Gauntlets 80 Rare Armor // Gloves 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Reinforced Scale Gauntlets 80 Rare Armor // Gloves 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Reinforced Scale Gauntlets 61 Fine Armor // Gloves 1 s 5 c  62 c  517 0 27 c 
Berserker's Reinforced Scale Gauntlets 66 Fine Armor // Gloves 96 c  60 c  391 58 21 c 
Berserker's Reinforced Scale Gauntlets 70 Rare Armor // Gloves 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Reinforced Scale Gauntlets 71 Fine Armor // Gloves 99 c  98 c  389 0 0 c  
Berserker's Reinforced Scale Gauntlets 76 Fine Armor // Gloves 82 c  58 c  823 123 11 c