-
Name Level Rarity Type Min Sale Offer Max Buy Offer Supply Demand Margin Action
Berserker's Exalted Gloves 80 Exotic Armor // Gloves 8 g 22 s 79 c  6 g 60 s 26 c  155 118 39 s 11 c 
Berserker's Feathered Gloves 75 Fine Armor // Gloves 2 s 34 c  1 s  539 0 98 c 
Berserker's Feathered Gloves 80 Masterwork Armor // Gloves 2 s 39 c  1 s 35 c  298 149 68 c 
Berserker's Gladiator Gauntlets 65 Rare Armor // Gloves 2 g 82 s 50 c  1 g 3 s 75 c  114 56 1 g 36 s 37 c 
Berserker's Gladiator Gauntlets 80 Rare Armor // Gloves 67 s 70 c  38 s 90 c  461 262 18 s 64 c 
Berserker's Heavy Plate Gauntlets 80 Exotic Armor // Gloves 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Legion Fists 60 Rare Armor // Gloves 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Magus Gloves 80 Rare Armor // Gloves 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Masquerade Gloves 65 Rare Armor // Gloves 2 g 39 s 5 c  1 g 42 s 12 c  122 119 61 s 7 c 
Berserker's Masquerade Gloves 80 Rare Armor // Gloves 55 s  8 s 82 c  204 274 37 s 93 c 
Berserker's Mist Walker Gloves 80 Exotic Armor // Gloves 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Noble Gloves 65 Rare Armor // Gloves 1 g 85 s 34 c  1 g 26 s 35 c  172 137 31 s 18 c 
Berserker's Noble Gloves 80 Rare Armor // Gloves 84 s 50 c  14 s 6 c  155 289 57 s 76 c 
Berserker's Privateer Gloves 61 Fine Armor // Gloves 6 s 35 c  88 c  101 1405 4 s 51 c 
Berserker's Privateer Gloves 66 Fine Armor // Gloves 1 s 97 c  1 s 28 c  323 276 39 c 
Berserker's Privateer Gloves 71 Fine Armor // Gloves 2 s  1 s 38 c  337 244 32 c 
Berserker's Privateer Gloves 76 Fine Armor // Gloves 99 c  94 c  1233 1269 0 c  
Berserker's Privateer Gloves 80 Fine Armor // Gloves 1 s 49 c  93 c  1279 686 33 c 
Berserker's Privateer Gloves 80 Rare Armor // Gloves 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Privateer Gloves 70 Rare Armor // Gloves 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Privateer Gloves 80 Rare Armor // Gloves 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Privateer Gloves of Lyssa 68 Masterwork Armor // Gloves 10 s  1 s 31 c  288 62 7 s 19 c 
Berserker's Privateer Gloves of Scavenging 62 Masterwork Armor // Gloves 12 s  2 s 4 c  812 351 8 s 16 c 
Berserker's Privateer Gloves of the Dolyak 74 Masterwork Armor // Gloves 2 s 97 c  1 s 41 c  112 16 1 s 11 c 
Berserker's Privateer Gloves of the Eagle 80 Masterwork Armor // Gloves 1 s 82 c  1 s 58 c  1307 623 0 c  
Berserker's Prowler Gloves 75 Fine Armor // Gloves 2 s 80 c  1 s 82 c  230 360 56 c 
Berserker's Prowler Gloves 80 Masterwork Armor // Gloves 3 s 99 c  1 s 72 c  326 525 1 s 67 c 
Berserker's Rascal Gloves 60 Fine Armor // Gloves 6 s 64 c  4 s 65 c  201 570 99 c 
Berserker's Rascal Gloves 65 Masterwork Armor // Gloves 19 s 71 c  5 s 71 c  270 731 11 s 4 c 
Berserker's Rawhide Bracers 72 Common Armor // Gloves 2 s 9 c  1 s 32 c  118 824 45 c 
Berserker's Rawhide Bracers 76 Common Armor // Gloves 1 s 43 c  1 s 19 c  916 1249 2 c 
Berserker's Rawhide Bracers 68 Common Armor // Gloves 1 s 59 c  66 c  105 352 69 c 
Berserker's Rawhide Bracers 80 Common Armor // Gloves 1 s 43 c  1 s 8 c  1594 1308 13 c 
Berserker's Rawhide Bracers 65 Common Armor // Gloves 7 s 86 c  1 s 5 c  172 639 5 s 63 c 
Berserker's Rawhide Bracers 70 Common Armor // Gloves 7 s 88 c  36 c  93 278 6 s 33 c 
Berserker's Rawhide Bracers 62 Common Armor // Gloves 6 s 1 c  1 s 63 c  26 735 3 s 47 c 
Berserker's Rawhide Bracers 66 Common Armor // Gloves 1 s 52 c  81 c  197 699 48 c 
Berserker's Rawhide Bracers 70 Common Armor // Gloves 2 s 3 c  32 c  214 33 1 s 40 c 
Berserker's Rawhide Bracers 74 Common Armor // Gloves 1 s 82 c  81 c  191 551 73 c 
Berserker's Rawhide Bracers 78 Common Armor // Gloves 1 s 27 c  1 s 9 c  2505 2093 0 c  
Berserker's Rawhide Bracers 75 Common Armor // Gloves 3 s  47 c  68 151 2 s 8 c 
Berserker's Rawhide Bracers 80 Common Armor // Gloves 4 s 80 c  64 c  981 406 3 s 44 c 
Berserker's Rawhide Bracers 64 Common Armor // Gloves 2 s 1 c  1 s 36 c  118 963 34 c 
Berserker's Reinforced Scale Gauntlets 80 Rare Armor // Gloves 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Reinforced Scale Gauntlets 80 Rare Armor // Gloves 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Reinforced Scale Gauntlets 61 Fine Armor // Gloves 1 s 59 c  56 c  542 0 79 c 
Berserker's Reinforced Scale Gauntlets 66 Fine Armor // Gloves 1 s 4 c  60 c  358 0 28 c 
Berserker's Reinforced Scale Gauntlets 70 Rare Armor // Gloves 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Reinforced Scale Gauntlets 71 Fine Armor // Gloves 99 c  98 c  376 0 0 c  
Berserker's Reinforced Scale Gauntlets 76 Fine Armor // Gloves 87 c  58 c  940 123 15 c