-
Name Level Rarity Type Min Sale Offer Max Buy Offer Supply Demand Margin Action
Berserker's Exalted Gloves 80 Exotic Armor // Gloves 10 g 9 s 93 c  7 g 20 s 72 c  142 105 1 g 37 s 72 c 
Berserker's Feathered Gloves 75 Fine Armor // Gloves 2 s 50 c  91 c  546 0 1 s 21 c 
Berserker's Feathered Gloves 80 Masterwork Armor // Gloves 2 s 28 c  1 s 35 c  280 151 58 c 
Berserker's Gladiator Gauntlets 65 Rare Armor // Gloves 2 g 74 s 49 c  94 s 20 c  106 48 1 g 39 s 11 c 
Berserker's Gladiator Gauntlets 80 Rare Armor // Gloves 69 s 21 c  39 s  387 685 19 s 82 c 
Berserker's Heavy Plate Gauntlets 80 Exotic Armor // Gloves 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Legion Fists 60 Rare Armor // Gloves 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Magus Gloves 80 Rare Armor // Gloves 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Masquerade Gloves 65 Rare Armor // Gloves 2 g 17 s 9 c  1 g 17 s 80 c  121 121 66 s 72 c 
Berserker's Masquerade Gloves 80 Rare Armor // Gloves 54 s 23 c  14 s 6 c  279 163 32 s 3 c 
Berserker's Mist Walker Gloves 80 Exotic Armor // Gloves 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Noble Gloves 65 Rare Armor // Gloves 2 g 18 s  1 g 26 s 27 c  156 391 59 s 3 c 
Berserker's Noble Gloves 80 Rare Armor // Gloves 56 s 55 c  13 s 8 c  215 160 34 s 98 c 
Berserker's Privateer Gloves 61 Fine Armor // Gloves 2 s 73 c  86 c  103 1360 1 s 46 c 
Berserker's Privateer Gloves 66 Fine Armor // Gloves 1 s 98 c  1 s 34 c  303 268 34 c 
Berserker's Privateer Gloves 71 Fine Armor // Gloves 2 s 3 c  1 s 29 c  364 80 43 c 
Berserker's Privateer Gloves 76 Fine Armor // Gloves 2 s 7 c  2 s 6 c  1459 1130 0 c  
Berserker's Privateer Gloves 80 Fine Armor // Gloves 2 s 7 c  2 s 6 c  1343 755 0 c  
Berserker's Privateer Gloves 80 Rare Armor // Gloves 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Privateer Gloves 70 Rare Armor // Gloves 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Privateer Gloves 80 Rare Armor // Gloves 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Privateer Gloves of Lyssa 68 Masterwork Armor // Gloves 13 s 99 c  1 s 23 c  191 60 10 s 66 c 
Berserker's Privateer Gloves of Scavenging 62 Masterwork Armor // Gloves 14 s 97 c  2 s  688 376 10 s 72 c 
Berserker's Privateer Gloves of the Dolyak 74 Masterwork Armor // Gloves 2 s 50 c  1 s 90 c  118 395 22 c 
Berserker's Privateer Gloves of the Eagle 80 Masterwork Armor // Gloves 2 s  1 s 98 c  1129 240 0 c  
Berserker's Prowler Gloves 75 Fine Armor // Gloves 2 s 88 c  1 s 76 c  187 479 68 c 
Berserker's Prowler Gloves 80 Masterwork Armor // Gloves 8 s 98 c  1 s 68 c  258 633 5 s 95 c 
Berserker's Rascal Gloves 60 Fine Armor // Gloves 6 s 67 c  4 s 50 c  229 756 1 s 16 c 
Berserker's Rascal Gloves 65 Masterwork Armor // Gloves 21 s  5 s 61 c  229 549 12 s 24 c 
Berserker's Rawhide Bracers 72 Common Armor // Gloves 1 s 98 c  1 s 37 c  116 923 31 c 
Berserker's Rawhide Bracers 76 Common Armor // Gloves 1 s 43 c  1 s 19 c  797 1389 2 c 
Berserker's Rawhide Bracers 68 Common Armor // Gloves 1 s 91 c  1 s 33 c  101 197 29 c 
Berserker's Rawhide Bracers 80 Common Armor // Gloves 1 s 59 c  1 s 33 c  1609 1399 2 c 
Berserker's Rawhide Bracers 65 Common Armor // Gloves 7 s 86 c  1 s 5 c  169 641 5 s 63 c 
Berserker's Rawhide Bracers 70 Common Armor // Gloves 5 s 80 c  36 c  95 283 4 s 57 c 
Berserker's Rawhide Bracers 62 Common Armor // Gloves 2 s 99 c  1 s 80 c  52 864 74 c 
Berserker's Rawhide Bracers 66 Common Armor // Gloves 1 s 68 c  79 c  193 586 63 c 
Berserker's Rawhide Bracers 70 Common Armor // Gloves 2 s 22 c  58 c  168 0 1 s 30 c 
Berserker's Rawhide Bracers 74 Common Armor // Gloves 1 s 59 c  82 c  185 391 53 c 
Berserker's Rawhide Bracers 78 Common Armor // Gloves 2 s 24 c  1 s 36 c  2318 2159 54 c 
Berserker's Rawhide Bracers 75 Common Armor // Gloves 6 s 47 c  48 c  43 157 5 s 1 c 
Berserker's Rawhide Bracers 80 Common Armor // Gloves 4 s 15 c  64 c  1042 475 2 s 88 c 
Berserker's Rawhide Bracers 64 Common Armor // Gloves 1 s 97 c  1 s 35 c  103 1040 32 c 
Berserker's Reinforced Scale Gauntlets 80 Rare Armor // Gloves 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Reinforced Scale Gauntlets 80 Rare Armor // Gloves 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Reinforced Scale Gauntlets 61 Fine Armor // Gloves 1 s 37 c  56 c  542 236 60 c 
Berserker's Reinforced Scale Gauntlets 66 Fine Armor // Gloves 1 s 38 c  60 c  171 0 57 c 
Berserker's Reinforced Scale Gauntlets 70 Rare Armor // Gloves 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Reinforced Scale Gauntlets 71 Fine Armor // Gloves 1 s  2 s 50 c  347 0 0 c  
Berserker's Reinforced Scale Gauntlets 76 Fine Armor // Gloves 1 s 8 c  80 c  875 982 11 c