-
Name Level Rarity Type Min Sale Offer Max Buy Offer Supply Demand Margin Action
20 Slot Hardened Leather Pack Common Bag 16 g 34 s 92 c  12 g 41 s  190 1533 1 g 48 s 68 c 
20 Slot Equipment Box Fine Bag 13 g 68 s 34 c  10 g 40 s 29 c  395 488 1 g 22 s 79 c 
20 Slot Invisible Pack Fine Bag 17 g 47 s 45 c  13 g 89 s 90 c  228 245 95 s 43 c 
20 Slot Oiled Pack Fine Bag 17 g 71 s 71 c  14 g 12 s 90 c  210 380 93 s 5 c 
20 Slot Safe Box Fine Bag 13 g 25 s 35 c  10 g 52 s 35 c  189 639 74 s 19 c 
20 Slot Orichalcum Box Common Bag 12 g 15 s 95 c  9 g 61 s 49 c  284 734 72 s 6 c 
18 Slot Invisible Pack Fine Bag 3 g 40 s 72 c  2 g 37 s 42 c  341 443 52 s 19 c 
20 Slot Invisible Bag Fine Bag 12 g 40 s 4 c  10 g 15 s 32 c  295 903 38 s 71 c 
15 Slot Oiled Pack Fine Bag 1 g 89 s 27 c  1 g 30 s 89 c  421 1288 29 s 98 c 
18 Slot Equipment Box Fine Bag 2 g 84 s 99 c  2 g 13 s  190 522 29 s 24 c 
15 Slot Equipment Box Fine Bag 1 g 49 s  1 g 91 c  257 758 25 s 74 c 
18 Slot Oiled Box Fine Bag 2 g 64 c  1 g 45 s  0 220 25 s 54 c 
15 Slot Invisible Bag Fine Bag 1 g 60 s 65 c  1 g 11 s 73 c  353 216 24 s 82 c 
18 Slot Invisible Bag Fine Bag 2 g 74 s  2 g 10 s 3 c  444 296 22 s 87 c 
15 Slot Invisible Pack Fine Bag 1 g 50 s 3 c  1 g 4 s 69 c  379 216 22 s 83 c 
18 Slot Oiled Pack Fine Bag 2 g 96 s 87 c  2 g 29 s 80 c  336 884 22 s 53 c 
18 Slot Safe Box Fine Bag 2 g 74 s 93 c  2 g 13 s 83 c  340 454 19 s 86 c 
10 Slot Equipment Box Fine Bag 99 s 24 c  65 s 12 c  411 1218 19 s 23 c 
12 Slot Invisible Bag Fine Bag 89 s 96 c  57 s 73 c  192 412 18 s 73 c 
15 Slot Safe Box Fine Bag 1 g 45 s 44 c  1 g 5 s 99 c  252 297 17 s 63 c 
Ogre Bag Common Bag 55 s 91 c  31 s 89 c  270 1434 15 s 63 c 
12 Slot Invisible Pack Fine Bag 78 s 26 c  51 s 26 c  561 258 15 s 26 c 
15 Slot Craftsman's Bag Fine Bag 1 g 60 s 16 c  1 g 20 s 99 c  341 735 15 s 14 c 
12 Slot Craftsman's Bag Fine Bag 73 s 10 c  47 s 9 c  661 559 15 s 4 c 
18 Slot Craftsman's Bag Fine Bag 2 g 65 s 82 c  2 g 12 s 79 c  334 734 13 s 15 c 
12 Slot Safe Box Fine Bag 82 s 61 c  57 s 49 c  232 179 12 s 72 c 
12 Slot Cotton Bag Common Bag 69 s 42 c  47 s 4 c  2614 1349 11 s 96 c 
10 Slot Wool Bag Common Bag 40 s 59 c  22 s 58 c  2155 1963 11 s 92 c 
15 Slot Linen Bag Common Bag 1 g 40 s 90 c  1 g 8 s 4 c  1479 1336 11 s 72 c 
12 Slot Oiled Pack Fine Bag 78 s 30 c  55 s 30 c  637 392 11 s 25 c 
18 Slot Silk Bag Common Bag 2 g 68 s 21 c  2 g 17 s 1 c  1214 1848 10 s 96 c 
18 Slot Mithril Box Common Bag 2 g 64 s 97 c  2 g 14 s 50 c  1272 2406 10 s 72 c 
12 Slot Steel Box Common Bag 69 s 99 c  50 s 1 c  2387 602 9 s 48 c 
18 Slot Thick Leather Pack Common Bag 2 g 82 s 78 c  2 g 31 s 2 c  2651 2232 9 s 34 c 
Leather Bag Common Bag 40 s 76 c  25 s 84 c  870 1999 8 s 80 c 
12 Slot Coarse Leather Pack Common Bag 69 s 60 c  50 s 53 c  3099 2073 8 s 63 c 
10 Slot Iron Box Common Bag 40 s 72 c  26 s 3 c  3997 1774 8 s 58 c 
10 Slot Oiled Pack Fine Bag 45 s 1 c  30 s 7 c  385 398 8 s 18 c 
Wrangler's Bag Common Bag 22 s  11 s 3 c  744 1141 7 s 67 c 
10 Slot Invisible Bag Fine Bag 40 s 49 c  26 s 86 c  392 946 7 s 55 c 
10 Slot Safe Box Fine Bag 40 s 45 c  27 s 27 c  551 1076 7 s 11 c 
10 Slot Craftsman's Bag Fine Bag 49 s 99 c  35 s 56 c  609 776 6 s 93 c 
10 Slot Thin Leather Pack Common Bag 53 s 51 c  38 s 97 c  1725 3166 6 s 51 c 
12 Slot Equipment Box Fine Bag 1 g 38 c  79 s 67 c  228 476 5 s 65 c 
10 Slot Invisible Pack Fine Bag 40 s 47 c  29 s 36 c  579 1382 5 s 3 c 
15 Slot Rugged Leather Pack Common Bag 1 g 59 s  1 g 34 s 2 c  1484 3149 1 s 13 c 
15 Slot Darksteel Box Common Bag 1 g 17 s 70 c  99 s  1488 1074 1 s 4 c 
8 Slot Invisible Bag Fine Bag 26 c  1 c  10035 0 21 c 
8 Slot Invisible Pack Fine Bag 26 c  1 c  25102 0 21 c 
8 Slot Safe Box Fine Bag 26 c  1 c  13789 0 21 c