-
Name Level Rarity Type Min Sale Offer Max Buy Offer Supply Demand Margin Action
Berserker's Apprentice Gloves 65 Common Armor // Gloves 10 s 55 c  35 c  397 499 8 s 61 c 
Berserker's Apprentice Gloves 70 Common Armor // Gloves 4 s 96 c  32 c  45 600 3 s 89 c 
Berserker's Apprentice Gloves 75 Common Armor // Gloves 52 s 22 c  53 c  34 418 43 s 85 c 
Berserker's Apprentice Gloves 80 Common Armor // Gloves 5 s 50 c  38 c  249 2887 4 s 29 c 
Berserker's Apprentice Pants 80 Rare Armor // Leggings 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Apprentice Pants 64 Common Armor // Leggings 2 s 53 c  53 c  66 933 1 s 62 c 
Berserker's Apprentice Pants 72 Common Armor // Leggings 1 s  50 c  377 0 35 c 
Berserker's Apprentice Pants 76 Common Armor // Leggings 66 c  53 c  1695 0 3 c 
Berserker's Apprentice Pants 68 Common Armor // Leggings 1 s 28 c  48 c  171 910 60 c 
Berserker's Apprentice Pants 80 Common Armor // Leggings 56 c  56 c  2211 0 0 c  
Berserker's Apprentice Pants 62 Common Armor // Leggings 1 s 59 c  88 c  127 1672 47 c 
Berserker's Apprentice Pants 66 Common Armor // Leggings 93 c  51 c  413 0 28 c 
Berserker's Apprentice Pants 70 Common Armor // Leggings 1 s 8 c  50 c  472 0 41 c 
Berserker's Apprentice Pants 74 Common Armor // Leggings 74 c  51 c  899 0 11 c 
Berserker's Apprentice Pants 78 Common Armor // Leggings 78 c  53 c  1646 0 13 c 
Berserker's Apprentice Pants 65 Common Armor // Leggings 12 s 80 c  55 c  79 66 10 s 33 c 
Berserker's Apprentice Pants 70 Common Armor // Leggings 1 g  57 c  67 102 84 s 43 c 
Berserker's Apprentice Pants 75 Common Armor // Leggings 25 s 41 c  57 c  58 648 21 s 2 c 
Berserker's Apprentice Pants 80 Common Armor // Leggings 3 s 30 c  59 c  456 3446 2 s 21 c 
Berserker's Apprentice Shoes 80 Rare Armor // Boots 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Apprentice Shoes 64 Common Armor // Boots 82 c  32 c  175 0 37 c 
Berserker's Apprentice Shoes 72 Common Armor // Boots 1 s 32 c  36 c  229 0 76 c 
Berserker's Apprentice Shoes 76 Common Armor // Boots 82 c  38 c  2664 0 31 c 
Berserker's Apprentice Shoes 68 Common Armor // Boots 76 c  35 c  162 0 29 c 
Berserker's Apprentice Shoes 80 Common Armor // Boots 1 s 8 c  34 c  4786 1 57 c 
Berserker's Apprentice Shoes 62 Common Armor // Boots 1 s 48 c  48 c  73 3365 77 c 
Berserker's Apprentice Shoes 66 Common Armor // Boots 1 s 25 c  29 c  75 3 77 c 
Berserker's Apprentice Shoes 70 Common Armor // Boots 1 s 42 c  42 c  67 1804 78 c 
Berserker's Apprentice Shoes 74 Common Armor // Boots 78 c  37 c  246 0 29 c 
Berserker's Apprentice Shoes 78 Common Armor // Boots 75 c  38 c  6625 0 25 c 
Berserker's Apprentice Shoes 65 Common Armor // Boots 5 s 91 c  1 s 33 c  92 189 3 s 69 c 
Berserker's Apprentice Shoes 70 Common Armor // Boots 7 s 47 c  31 c  79 23 6 s 3 c 
Berserker's Apprentice Shoes 75 Common Armor // Boots 5 s 78 c  46 c  73 98 4 s 45 c 
Berserker's Apprentice Shoes 80 Common Armor // Boots 2 s 49 c  35 c  302 675 1 s 76 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 80 Rare Armor // Shoulders 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Apprentice Shoulders 64 Common Armor // Shoulders 96 c  36 c  181 0 45 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 72 Common Armor // Shoulders 99 c  44 c  205 0 40 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 76 Common Armor // Shoulders 72 c  43 c  2733 0 18 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 68 Common Armor // Shoulders 84 c  38 c  167 0 33 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 80 Common Armor // Shoulders 70 c  55 c  2753 0 4 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 62 Common Armor // Shoulders 3 s 20 c  1 s 99 c  176 0 73 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 66 Common Armor // Shoulders 75 c  37 c  268 0 26 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 70 Common Armor // Shoulders 70 c  40 c  300 0 19 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 74 Common Armor // Shoulders 72 c  40 c  253 0 21 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 78 Common Armor // Shoulders 75 c  43 c  1394 0 20 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 65 Common Armor // Shoulders 2 s 80 c  37 c  198 0 2 s 1 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 70 Common Armor // Shoulders 6 s 82 c  39 c  88 44 5 s 40 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 75 Common Armor // Shoulders 5 s  41 c  419 64 3 s 84 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 80 Common Armor // Shoulders 97 c  38 c  269 1 44 c 
Berserker's Archon Boots 60 Rare Armor // Boots 0 c   0 c   0 0 0 c