-
Name Level Rarity Type Min Sale Offer Max Buy Offer Supply Demand Margin Action
Berserker's Apprentice Gloves 70 Common Armor // Gloves 9 s 98 c  40 c  41 591 8 s 8 c 
Berserker's Apprentice Gloves 75 Common Armor // Gloves 22 s 11 c  59 c  65 1171 18 s 20 c 
Berserker's Apprentice Gloves 80 Common Armor // Gloves 10 s 35 c  40 c  176 2725 8 s 39 c 
Berserker's Apprentice Gloves 80 Rare Armor // Gloves 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Apprentice Pants 64 Common Armor // Leggings 1 s  46 c  85 128 39 c 
Berserker's Apprentice Pants 72 Common Armor // Leggings 1 s 25 c  52 c  40 202 54 c 
Berserker's Apprentice Pants 76 Common Armor // Leggings 75 c  56 c  1290 400 7 c 
Berserker's Apprentice Pants 68 Common Armor // Leggings 90 c  50 c  209 60 26 c 
Berserker's Apprentice Pants 80 Common Armor // Leggings 1 s 13 c  57 c  1646 333 39 c 
Berserker's Apprentice Pants 62 Common Armor // Leggings 1 s 11 c  47 c  176 1478 47 c 
Berserker's Apprentice Pants 66 Common Armor // Leggings 93 c  48 c  252 18 31 c 
Berserker's Apprentice Pants 70 Common Armor // Leggings 99 c  55 c  505 275 29 c 
Berserker's Apprentice Pants 74 Common Armor // Leggings 94 c  51 c  571 0 28 c 
Berserker's Apprentice Pants 78 Common Armor // Leggings 77 c  59 c  609 251 6 c 
Berserker's Apprentice Pants 65 Common Armor // Leggings 8 s 55 c  59 c  79 105 6 s 67 c 
Berserker's Apprentice Pants 70 Common Armor // Leggings 1 g 49 s 97 c  1 s 59 c  67 23 1 g 25 s 88 c 
Berserker's Apprentice Pants 75 Common Armor // Leggings 2 s 4 c  1 s  50 598 73 c 
Berserker's Apprentice Pants 80 Common Armor // Leggings 3 s  58 c  388 3214 1 s 97 c 
Berserker's Apprentice Pants 80 Rare Armor // Leggings 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Apprentice Shoes 64 Common Armor // Boots 99 c  32 c  221 57 52 c 
Berserker's Apprentice Shoes 72 Common Armor // Boots 91 c  38 c  321 439 39 c 
Berserker's Apprentice Shoes 76 Common Armor // Boots 68 c  45 c  2011 367 12 c 
Berserker's Apprentice Shoes 68 Common Armor // Boots 1 s 23 c  35 c  642 0 69 c 
Berserker's Apprentice Shoes 80 Common Armor // Boots 1 s 2 c  67 c  3821 777 19 c 
Berserker's Apprentice Shoes 62 Common Armor // Boots 1 s 40 c  45 c  131 2326 74 c 
Berserker's Apprentice Shoes 66 Common Armor // Boots 94 c  33 c  63 49 46 c 
Berserker's Apprentice Shoes 70 Common Armor // Boots 3 s 30 c  42 c  33 763 2 s 38 c 
Berserker's Apprentice Shoes 74 Common Armor // Boots 87 c  37 c  112 65 36 c 
Berserker's Apprentice Shoes 78 Common Armor // Boots 87 c  64 c  5619 1340 9 c 
Berserker's Apprentice Shoes 65 Common Armor // Boots 2 s 37 c  33 c  118 120 1 s 68 c 
Berserker's Apprentice Shoes 70 Common Armor // Boots 9 s 99 c  39 c  20 65 8 s 10 c 
Berserker's Apprentice Shoes 75 Common Armor // Boots 5 s 79 c  46 c  65 81 4 s 46 c 
Berserker's Apprentice Shoes 80 Common Armor // Boots 2 s 93 c  35 c  274 655 2 s 14 c 
Berserker's Apprentice Shoes 80 Rare Armor // Boots 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Apprentice Shoulders 64 Common Armor // Shoulders 84 c  36 c  405 18 35 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 72 Common Armor // Shoulders 1 s 17 c  45 c  153 188 54 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 76 Common Armor // Shoulders 1 s 10 c  64 c  1835 796 29 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 68 Common Armor // Shoulders 90 c  48 c  286 0 28 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 80 Common Armor // Shoulders 57 c  48 c  2896 2309 0 c  
Berserker's Apprentice Shoulders 62 Common Armor // Shoulders 1 s 2 c  36 c  364 54 50 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 66 Common Armor // Shoulders 90 c  40 c  202 59 36 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 70 Common Armor // Shoulders 97 c  39 c  297 150 43 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 74 Common Armor // Shoulders 96 c  47 c  156 270 34 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 78 Common Armor // Shoulders 74 c  69 c  1069 768 0 c  
Berserker's Apprentice Shoulders 65 Common Armor // Shoulders 1 s 76 c  37 c  206 0 1 s 12 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 70 Common Armor // Shoulders 6 s 80 c  39 c  82 0 5 s 39 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 75 Common Armor // Shoulders 3 s 40 c  41 c  415 63 2 s 48 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 80 Common Armor // Shoulders 3 s  45 c  104 194 2 s 10 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 80 Rare Armor // Shoulders 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Archon Boots 60 Rare Armor // Boots 0 c   0 c   0 0 0 c