-
Name Level Rarity Type Min Sale Offer Max Buy Offer Supply Demand Margin Action
Berserker's Apprentice Gloves 65 Common Armor // Gloves 10 s 50 c  35 c  397 499 8 s 57 c 
Berserker's Apprentice Gloves 70 Common Armor // Gloves 4 s 95 c  32 c  47 601 3 s 88 c 
Berserker's Apprentice Gloves 75 Common Armor // Gloves 52 s 22 c  53 c  34 418 43 s 85 c 
Berserker's Apprentice Gloves 80 Common Armor // Gloves 7 s  39 c  237 2925 5 s 56 c 
Berserker's Apprentice Pants 80 Rare Armor // Leggings 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Apprentice Pants 64 Common Armor // Leggings 1 s 53 c  54 c  52 1001 76 c 
Berserker's Apprentice Pants 72 Common Armor // Leggings 1 s 1 c  50 c  356 3 35 c 
Berserker's Apprentice Pants 76 Common Armor // Leggings 59 c  53 c  1850 0 0 c  
Berserker's Apprentice Pants 68 Common Armor // Leggings 1 s 39 c  49 c  155 959 69 c 
Berserker's Apprentice Pants 80 Common Armor // Leggings 66 c  56 c  2151 0 0 c  
Berserker's Apprentice Pants 62 Common Armor // Leggings 2 s 29 c  89 c  116 1478 1 s 5 c 
Berserker's Apprentice Pants 66 Common Armor // Leggings 97 c  51 c  394 0 31 c 
Berserker's Apprentice Pants 70 Common Armor // Leggings 1 s 31 c  50 c  451 0 61 c 
Berserker's Apprentice Pants 74 Common Armor // Leggings 75 c  51 c  819 0 12 c 
Berserker's Apprentice Pants 78 Common Armor // Leggings 67 c  53 c  1912 0 3 c 
Berserker's Apprentice Pants 65 Common Armor // Leggings 12 s 80 c  56 c  79 116 10 s 32 c 
Berserker's Apprentice Pants 70 Common Armor // Leggings 99 s 98 c  57 c  70 84 84 s 41 c 
Berserker's Apprentice Pants 75 Common Armor // Leggings 25 s 41 c  57 c  58 648 21 s 2 c 
Berserker's Apprentice Pants 80 Common Armor // Leggings 3 s 31 c  59 c  457 3461 2 s 22 c 
Berserker's Apprentice Shoes 80 Rare Armor // Boots 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Apprentice Shoes 64 Common Armor // Boots 90 c  32 c  143 0 44 c 
Berserker's Apprentice Shoes 72 Common Armor // Boots 1 s 35 c  36 c  188 0 78 c 
Berserker's Apprentice Shoes 76 Common Armor // Boots 63 c  38 c  2638 0 15 c 
Berserker's Apprentice Shoes 68 Common Armor // Boots 76 c  35 c  156 0 29 c 
Berserker's Apprentice Shoes 80 Common Armor // Boots 59 c  34 c  4937 1 16 c 
Berserker's Apprentice Shoes 62 Common Armor // Boots 2 s 48 c  49 c  63 3430 1 s 61 c 
Berserker's Apprentice Shoes 66 Common Armor // Boots 1 s 18 c  29 c  70 3 71 c 
Berserker's Apprentice Shoes 70 Common Armor // Boots 80 c  43 c  78 2111 25 c 
Berserker's Apprentice Shoes 74 Common Armor // Boots 99 c  37 c  178 0 47 c 
Berserker's Apprentice Shoes 78 Common Armor // Boots 62 c  38 c  6483 0 14 c 
Berserker's Apprentice Shoes 65 Common Armor // Boots 4 s  1 s 34 c  92 240 2 s 6 c 
Berserker's Apprentice Shoes 70 Common Armor // Boots 7 s 47 c  7 s 46 c  79 24 0 c  
Berserker's Apprentice Shoes 75 Common Armor // Boots 5 s 78 c  46 c  74 99 4 s 45 c 
Berserker's Apprentice Shoes 80 Common Armor // Boots 2 s 49 c  35 c  318 675 1 s 76 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 80 Rare Armor // Shoulders 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Apprentice Shoulders 64 Common Armor // Shoulders 1 s 14 c  36 c  124 0 60 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 72 Common Armor // Shoulders 99 c  44 c  179 0 40 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 76 Common Armor // Shoulders 55 c  42 c  2942 0 4 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 68 Common Armor // Shoulders 90 c  38 c  165 0 38 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 80 Common Armor // Shoulders 64 c  55 c  2788 0 0 c  
Berserker's Apprentice Shoulders 62 Common Armor // Shoulders 3 s 27 c  1 s 99 c  128 0 78 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 66 Common Armor // Shoulders 60 c  37 c  230 0 14 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 70 Common Armor // Shoulders 75 c  40 c  293 0 23 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 74 Common Armor // Shoulders 62 c  40 c  273 0 12 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 78 Common Armor // Shoulders 57 c  43 c  1668 0 5 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 65 Common Armor // Shoulders 2 s 80 c  37 c  198 0 2 s 1 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 70 Common Armor // Shoulders 6 s 82 c  39 c  88 46 5 s 40 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 75 Common Armor // Shoulders 5 s  41 c  419 64 3 s 84 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 80 Common Armor // Shoulders 96 c  38 c  272 1 43 c 
Berserker's Archon Boots 60 Rare Armor // Boots 0 c   0 c   0 0 0 c