-
Name Level Rarity Type Min Sale Offer Max Buy Offer Supply Demand Margin Action
Berserker's Apprentice Gloves 65 Common Armor // Gloves 10 s 60 c  35 c  396 526 8 s 66 c 
Berserker's Apprentice Gloves 70 Common Armor // Gloves 4 s 97 c  32 c  43 599 3 s 90 c 
Berserker's Apprentice Gloves 75 Common Armor // Gloves 52 s 22 c  53 c  34 430 43 s 85 c 
Berserker's Apprentice Gloves 80 Common Armor // Gloves 6 s 95 c  38 c  252 2876 5 s 52 c 
Berserker's Apprentice Pants 80 Rare Armor // Leggings 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Apprentice Pants 64 Common Armor // Leggings 95 c  52 c  86 821 28 c 
Berserker's Apprentice Pants 72 Common Armor // Leggings 81 c  50 c  431 0 18 c 
Berserker's Apprentice Pants 76 Common Armor // Leggings 53 c  53 c  1982 0 0 c  
Berserker's Apprentice Pants 68 Common Armor // Leggings 1 s 27 c  48 c  166 815 59 c 
Berserker's Apprentice Pants 80 Common Armor // Leggings 56 c  56 c  2314 0 0 c  
Berserker's Apprentice Pants 62 Common Armor // Leggings 1 s 52 c  88 c  140 1532 41 c 
Berserker's Apprentice Pants 66 Common Armor // Leggings 75 c  51 c  469 0 12 c 
Berserker's Apprentice Pants 70 Common Armor // Leggings 95 c  50 c  516 0 30 c 
Berserker's Apprentice Pants 74 Common Armor // Leggings 58 c  51 c  981 0 0 c  
Berserker's Apprentice Pants 78 Common Armor // Leggings 56 c  53 c  2114 0 0 c  
Berserker's Apprentice Pants 65 Common Armor // Leggings 12 s 80 c  55 c  78 65 10 s 33 c 
Berserker's Apprentice Pants 70 Common Armor // Leggings 1 g  56 c  65 30 84 s 44 c 
Berserker's Apprentice Pants 75 Common Armor // Leggings 25 s 42 c  56 c  57 597 21 s 4 c 
Berserker's Apprentice Pants 80 Common Armor // Leggings 3 s 31 c  59 c  451 3432 2 s 22 c 
Berserker's Apprentice Shoes 80 Rare Armor // Boots 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Apprentice Shoes 64 Common Armor // Boots 69 c  80 c  124 0 0 c  
Berserker's Apprentice Shoes 72 Common Armor // Boots 1 s 19 c  36 c  258 0 65 c 
Berserker's Apprentice Shoes 76 Common Armor // Boots 55 c  38 c  3540 0 8 c 
Berserker's Apprentice Shoes 68 Common Armor // Boots 66 c  35 c  200 0 21 c 
Berserker's Apprentice Shoes 80 Common Armor // Boots 40 c  39 c  4997 88 0 c  
Berserker's Apprentice Shoes 62 Common Armor // Boots 95 c  47 c  86 3229 33 c 
Berserker's Apprentice Shoes 66 Common Armor // Boots 33 c  29 c  73 3 0 c  
Berserker's Apprentice Shoes 70 Common Armor // Boots 1 s 25 c  42 c  80 1707 64 c 
Berserker's Apprentice Shoes 74 Common Armor // Boots 60 c  37 c  359 0 14 c 
Berserker's Apprentice Shoes 78 Common Armor // Boots 54 c  38 c  7260 0 7 c 
Berserker's Apprentice Shoes 65 Common Armor // Boots 5 s 98 c  1 s 33 c  91 187 3 s 75 c 
Berserker's Apprentice Shoes 70 Common Armor // Boots 7 s 50 c  31 c  76 23 6 s 6 c 
Berserker's Apprentice Shoes 75 Common Armor // Boots 5 s 78 c  46 c  72 98 4 s 45 c 
Berserker's Apprentice Shoes 80 Common Armor // Boots 2 s 49 c  35 c  288 675 1 s 76 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 80 Rare Armor // Shoulders 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Apprentice Shoulders 64 Common Armor // Shoulders 80 c  36 c  238 0 32 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 72 Common Armor // Shoulders 90 c  44 c  262 0 32 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 76 Common Armor // Shoulders 55 c  43 c  2932 0 3 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 68 Common Armor // Shoulders 78 c  38 c  223 0 28 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 80 Common Armor // Shoulders 57 c  55 c  2782 0 0 c  
Berserker's Apprentice Shoulders 62 Common Armor // Shoulders 1 s 50 c  1 s 99 c  238 0 0 c  
Berserker's Apprentice Shoulders 66 Common Armor // Shoulders 85 c  37 c  241 0 35 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 70 Common Armor // Shoulders 1 s 21 c  40 c  220 0 62 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 74 Common Armor // Shoulders 57 c  40 c  353 0 8 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 78 Common Armor // Shoulders 55 c  43 c  1750 0 3 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 65 Common Armor // Shoulders 2 s 80 c  37 c  198 0 2 s 1 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 70 Common Armor // Shoulders 6 s 85 c  39 c  83 0 5 s 43 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 75 Common Armor // Shoulders 5 s  41 c  418 64 3 s 84 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 80 Common Armor // Shoulders 99 c  38 c  169 1 46 c 
Berserker's Archon Boots 60 Rare Armor // Boots 0 c   0 c   0 0 0 c