-
Name Level Rarity Type Min Sale Offer Max Buy Offer Supply Demand Margin Action
Berserker's Apprentice Gloves 65 Common Armor // Gloves 10 s 76 c  30 c  390 478 8 s 84 c 
Berserker's Apprentice Gloves 70 Common Armor // Gloves 4 s 95 c  32 c  52 603 3 s 88 c 
Berserker's Apprentice Gloves 75 Common Armor // Gloves 52 s 22 c  48 c  32 393 43 s 90 c 
Berserker's Apprentice Gloves 80 Common Armor // Gloves 3 s 47 c  38 c  247 2942 2 s 56 c 
Berserker's Apprentice Pants 80 Rare Armor // Leggings 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Apprentice Pants 64 Common Armor // Leggings 2 s 54 c  54 c  55 1073 1 s 61 c 
Berserker's Apprentice Pants 72 Common Armor // Leggings 1 s 5 c  50 c  342 129 39 c 
Berserker's Apprentice Pants 76 Common Armor // Leggings 78 c  53 c  1704 0 13 c 
Berserker's Apprentice Pants 68 Common Armor // Leggings 20 s  49 c  130 1045 16 s 51 c 
Berserker's Apprentice Pants 80 Common Armor // Leggings 69 c  56 c  2177 0 2 c 
Berserker's Apprentice Pants 62 Common Armor // Leggings 2 s 82 c  89 c  115 1556 1 s 50 c 
Berserker's Apprentice Pants 66 Common Armor // Leggings 80 c  51 c  383 0 17 c 
Berserker's Apprentice Pants 70 Common Armor // Leggings 99 c  50 c  427 0 34 c 
Berserker's Apprentice Pants 74 Common Armor // Leggings 81 c  51 c  693 0 17 c 
Berserker's Apprentice Pants 78 Common Armor // Leggings 69 c  53 c  1800 0 5 c 
Berserker's Apprentice Pants 65 Common Armor // Leggings 12 s 80 c  46 c  80 13 10 s 42 c 
Berserker's Apprentice Pants 70 Common Armor // Leggings 8 s 53 c  56 c  75 35 6 s 69 c 
Berserker's Apprentice Pants 75 Common Armor // Leggings 8 s 50 c  56 c  60 599 6 s 66 c 
Berserker's Apprentice Pants 80 Common Armor // Leggings 3 s 36 c  59 c  465 3489 2 s 26 c 
Berserker's Apprentice Shoes 80 Rare Armor // Boots 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Apprentice Shoes 64 Common Armor // Boots 1 s  79 c  131 0 6 c 
Berserker's Apprentice Shoes 72 Common Armor // Boots 1 s 41 c  36 c  178 0 83 c 
Berserker's Apprentice Shoes 76 Common Armor // Boots 71 c  38 c  2234 166 22 c 
Berserker's Apprentice Shoes 68 Common Armor // Boots 74 c  35 c  150 12 27 c 
Berserker's Apprentice Shoes 80 Common Armor // Boots 75 c  39 c  3144 361 24 c 
Berserker's Apprentice Shoes 62 Common Armor // Boots 3 s 22 c  49 c  89 3521 2 s 24 c 
Berserker's Apprentice Shoes 66 Common Armor // Boots 10 s 6 c  29 c  51 3 8 s 26 c 
Berserker's Apprentice Shoes 70 Common Armor // Boots 90 c  42 c  110 2183 34 c 
Berserker's Apprentice Shoes 74 Common Armor // Boots 96 c  41 c  207 0 40 c 
Berserker's Apprentice Shoes 78 Common Armor // Boots 68 c  38 c  6582 0 19 c 
Berserker's Apprentice Shoes 65 Common Armor // Boots 5 s 98 c  1 s 33 c  94 191 3 s 75 c 
Berserker's Apprentice Shoes 70 Common Armor // Boots 7 s 46 c  31 c  81 23 6 s 3 c 
Berserker's Apprentice Shoes 75 Common Armor // Boots 5 s 78 c  46 c  75 101 4 s 45 c 
Berserker's Apprentice Shoes 80 Common Armor // Boots 2 s 48 c  35 c  384 675 1 s 75 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 80 Rare Armor // Shoulders 0 c   0 c   0 0 0 c  
Berserker's Apprentice Shoulders 64 Common Armor // Shoulders 1 s 31 c  36 c  90 0 75 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 72 Common Armor // Shoulders 85 c  57 c  168 90 15 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 76 Common Armor // Shoulders 72 c  42 c  2668 0 19 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 68 Common Armor // Shoulders 97 c  38 c  132 0 44 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 80 Common Armor // Shoulders 70 c  44 c  2524 0 15 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 62 Common Armor // Shoulders 3 s 28 c  36 c  111 47 2 s 42 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 66 Common Armor // Shoulders 89 c  37 c  223 0 38 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 70 Common Armor // Shoulders 1 s 18 c  40 c  242 0 60 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 74 Common Armor // Shoulders 76 c  40 c  187 0 24 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 78 Common Armor // Shoulders 68 c  43 c  998 0 14 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 65 Common Armor // Shoulders 2 s 80 c  37 c  198 0 2 s 1 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 70 Common Armor // Shoulders 6 s 78 c  42 c  93 0 5 s 34 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 75 Common Armor // Shoulders 5 s  41 c  420 64 3 s 84 c 
Berserker's Apprentice Shoulders 80 Common Armor // Shoulders 99 c  38 c  269 1 46 c 
Berserker's Archon Boots 60 Rare Armor // Boots 0 c   0 c   0 0 0 c